Hạ tầng

Nhất Huy tham gia vào thị trường dịch vụ xây dựng hạ tầng, bắt đầu cung cấp những dịch vụ đơn giản như xây dựng nhà trạm anten, lắp đặt thiết bị outdoor, trạm điện, dựng trụ … cho các nhà mạng viễn thông di động Mobifone, Vinaphone …Với sự đầu tư không ngừng vào con người, kỹ thuật và thiết bị, đến nay Nhất Huy đã trở thành một trong những nhà thầu chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển hạ tầng.

Nhất Huy là đối tác thường xuyên và uy tín, ký kết hợp đồng trực tiếp với các tập đoàn viễn thông nước ngoài như Ericcsson, Alcatel Lucent, Huawei, Nokia Siemens Networks, ZTE,Nortel Networks … để phát triển các dự án mà những tập đoàn này cung cấp cho các công ty trong nước như Mobifone, Vinafone, Vietnamobile. Nhất Huy có thể cung cấp trọn gói dịch vụ từ sản xuất, lắp đặt, bảo dưỡng các trụ cột anten, nhà trạm BTS, tổng đài MSC/BSC, thiết bị indoor&outdoor, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị viễn thông, hệ thống điện công nghiệp… đến cho thuê hạ tầng như nhà trạm, cột anten, cung cấp dịch vụ ứng cứu, bảo trì bảo dưỡng cho trạm BTS.

Các loại hình

 • Xây dựng hạ tầng

  Xây dựng hạ tầng

  Xây dựng hạ tầng

  Xây dựng hạ tầng

  Nhất Huy tham gia vào thị trường dịch vụ xây dựng hạ tầng, bắt đầu cung cấp những dịch vụ đơn giản như xây dựng nhà trạm anten, lắp đặt thiết bị outdoor, trạm điện, dựng trụ … cho các nhà mạng viễn thông di động Mobifone, Vinaphone …Với sự đầu tư không ngừng vào con người, kỹ thuật và thiết bị, đến nay Nhất Huy đã trở thành một trong những nhà thầu chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển hạ tầng.

  Nhất Huy là đối tác thường xuyên và uy tín, ký kết hợp đồng trực tiếp với các tập đoàn viễn thông nước ngoài như Ericcsson, Alcatel Lucent, Huawei, Nokia Siemens Networks, ZTE,Nortel Networks … để phát triển các dự án mà những tập đoàn này cung cấp cho các công ty trong nước như Mobifone, Vinafone, Vietnamobile. Nhất Huy có thể cung cấp trọn gói dịch vụ từ sản xuất, lắp đặt, bảo dưỡng các trụ cột anten, nhà trạm BTS, tổng đài MSC/BSC, thiết bị indoor&outdoor, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị viễn thông, hệ thống điện công nghiệp… đến cho thuê hạ tầng như nhà trạm, cột anten, cung cấp dịch vụ ứng cứu, bảo trì bảo dưỡng cho trạm BTS.

 • Sửa chưa hạ tầng

  Sửa chưa hạ tầng

  Sửa chưa hạ tầng

  Sửa chưa hạ tầng

  Nhất Huy tham gia vào thị trường dịch vụ xây dựng hạ tầng, bắt đầu cung cấp những dịch vụ đơn giản như xây dựng nhà trạm anten, lắp đặt thiết bị outdoor, trạm điện, dựng trụ … cho các nhà mạng viễn thông di động Mobifone, Vinaphone …Với sự đầu tư không ngừng vào con người, kỹ thuật và thiết bị, đến nay Nhất Huy đã trở thành một trong những nhà thầu chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển hạ tầng.

  Nhất Huy là đối tác thường xuyên và uy tín, ký kết hợp đồng trực tiếp với các tập đoàn viễn thông nước ngoài như Ericcsson, Alcatel Lucent, Huawei, Nokia Siemens Networks, ZTE,Nortel Networks … để phát triển các dự án mà những tập đoàn này cung cấp cho các công ty trong nước như Mobifone, Vinafone, Vietnamobile. Nhất Huy có thể cung cấp trọn gói dịch vụ từ sản xuất, lắp đặt, bảo dưỡng các trụ cột anten, nhà trạm BTS, tổng đài MSC/BSC, thiết bị indoor&outdoor, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị viễn thông, hệ thống điện công nghiệp… đến cho thuê hạ tầng như nhà trạm, cột anten, cung cấp dịch vụ ứng cứu, bảo trì bảo dưỡng cho trạm BTS.

 • CHO THUÊ HẠ TẦNG

  CHO THUÊ HẠ TẦNG

  CHO THUÊ HẠ TẦNG

  CHO THUÊ HẠ TẦNG

  Nhất Huy tham gia vào thị trường dịch vụ xây dựng hạ tầng, bắt đầu cung cấp những dịch vụ đơn giản như xây dựng nhà trạm anten, lắp đặt thiết bị outdoor, trạm điện, dựng trụ … cho các nhà mạng viễn thông di động Mobifone, Vinaphone …

  Với sự đầu tư không ngừng vào con người, kỹ thuật và thiết bị, đến nay Nhất Huy đã trở thành một trong những nhà thầu chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển hạ tầng.

Nhất Huy tham gia vào thị trường dịch vụ xây dựng hạ tầng, bắt đầu cung cấp những dịch vụ đơn giản như xây dựng nhà trạm anten, lắp đặt thiết bị outdoor, trạm điện, dựng trụ … cho các nhà mạng viễn thông di động Mobifone, Vinaphone …Với sự đầu tư không ngừng vào con người, kỹ thuật và thiết bị, đến nay Nhất Huy đã trở thành một trong những nhà thầu chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển hạ tầng.

Nhất Huy là đối tác thường xuyên và uy tín, ký kết hợp đồng trực tiếp với các tập đoàn viễn thông nước ngoài như Ericcsson, Alcatel Lucent, Huawei, Nokia Siemens Networks, ZTE,Nortel Networks … để phát triển các dự án mà những tập đoàn này cung cấp cho các công ty trong nước như Mobifone, Vinafone, Vietnamobile. Nhất Huy có thể cung cấp trọn gói dịch vụ từ sản xuất, lắp đặt, bảo dưỡng các trụ cột anten, nhà trạm BTS, tổng đài MSC/BSC, thiết bị indoor&outdoor, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị viễn thông, hệ thống điện công nghiệp… đến cho thuê hạ tầng như nhà trạm, cột anten, cung cấp dịch vụ ứng cứu, bảo trì bảo dưỡng cho trạm BTS.

xem tất cả

Sản phẩm nổi bật

Đối tác

 • Rạng đông
 • Philips
 • Mobifone
 • Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
 • Trung tâm hành chính Đà Nẵng