Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và cho phép khởi công Công trình: Lắp đặt thí điểm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ trên tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Trường Sa.

   Ngày 14/12/2015, Giám đốc sở GTVT đã ký Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và cho phép khởi công Công trình: Lắp đặt thí điểm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ trên tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Trường Sa. Theo đó:
I. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và cho phép khởi công gói thầu Xây lắp thuộc công trình Lắp đặt thí điểm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ trên tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Trường Sa:
1. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy.
2. Giá giao thầu: 458.083.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tám triệu, không trăm tám mươi ba ngàn đồng); giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT.
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Nguồn vốn: Sự nghiệp giao thông năm 2015 – 2016.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày kể từ ngày khởi công công trình.
II. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
– Ban QLDA Giao thông Nông thôn: Tổ chức thực hiện, quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình, đề xuất thanh quyết toán theo đúng quy định Nhà nước.
– Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy: Tổ chức triển khai thi công công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
Quyết định 800/QĐ-SGTVT: tải về