• Trang chủ
 • Dự án
 • HTKT khu số 2 thuộc công trình: HTKT khu số 2 và số 7-Trung tâm đô thị mới Tây Bắc

HTKT khu số 2 thuộc công trình: HTKT khu số 2 và số 7-Trung tâm đô thị mới Tây Bắc

HTKT khu số 2 thuộc công trình: HTKT khu số 2 và số 7-Trung tâm đô thị mới Tây Bắc

Thông tin dự án

 • Khách hàng:Ban QLDA ĐTXD công trình GTCC Đà Nẵng

 • Thời gian:6/4/15

 • Địa điểm:Đà Nẵng

 • Quản lý dự án:- Hệ thống điện chiếu sáng - Di dời trụ 451, 452 ĐZ 110kV

 • Tổng đầu tư:12833911378


Chi tiết dự án

CHI TIẾT DỰ ÁN

Để triển khai kế hoạch thi công đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn. Công ty dự kiến đưa đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, quản lý với trình độ và năng lực được kê trong bảng “Danh sách thành viên chủ chốt” và được bố trí theo sơ đồ trên & được trình bày chi tiết cụ thểTrụ sở chính:Quản lý, chỉ đạo điều hành chung.Ban chỉ huy công trường:+ Do chỉ huy trưởng quản lý, điều hành.

– Theo sự chỉ đạo, Ban chỉ huy công trình có nhiệm vụ chỉ đạo thi công theo tiến độ đã lập. Bao gồm công việc bố trí kế hoạch thi công cụ thể trong ngày. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thi công như vật tư thiết bị, xe máy.

– Phối hợp với bên A giải quyết các vấn đề liên quan đến mặt bằng.

– Báo cáo thường xuyên cho ban chỉ đạo công trình về tình hình thi công.

– Có nhiệm vụ giám sát kiểm  tra kỹ thuật trước cũng như trong lúc thi công xây dựng, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn.

– Cùng giám sát A tổ chức nghiệm thu từng công đoạn tại các điểm dừng kỹ thuật.

– Có quyền đình chỉ việc thi công nếu cảm thấy mất an toàn hay không đảm bảo quy trình kỹ thuật, sau đó báo cáo cho ban chỉ đạo công trường biết để giải quyết.

– Quản lý, điều hành nhân lực trực tiếp, lập kế hoạch triển khai thi công. Quản lý kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu nội bộ, khối lượng hoàn thành, nghiệm thu kỹ thuật. Đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ thi công hoàn thành theo hợp đồng.

+ Cán bộ kỹ thuật có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án thi công cụ thể, kế hoạch thi công trên công trình, kế hoạch điều động nhân lực, kế hoạch điều động thiết bị vật tư cũng như phương tiện xe máy phục vụ công trình nhằm bảo đảm hoàn thành công trình đúng tiến độ đã lập  trong hồ sơ dự thầu.

Bộ phận tổng hợp:

– Giải quyết vấn đề về pháp lý hành chính, công tác bảo vệ vật tư, vệ sinh môi trường, khen thưởng kỷ luật. ..

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Bộ phận giám sát, phụ trách kỹ thuật thi công, an toàn lao động.

– Chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát kỹ thuật công trình với các nhóm thi công, cùng trưởng ban chỉ huy công trình lập các biện pháp thi công, an toàn khi thi công.

– Hướng dẫn các nhóm công tác và xử lý các tình huống nhằm đảm bảo thi công đúng thiết kế.

– Tham  mưu, lập các dự trù phát sinh, thay đổi để báo cáo Trưởng  ban chỉ huy công trường (nếu có phát sinh, thay đổi).

– Thường xuyên giám sát, hướng dẫn thi công công trình theo kế hoạch đặt ra đảm bảo đúng theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ và an toàn.

– Lập nhật ký công trình, ghi chép đầy đủ khối lượng công việc thực hiện trong ngày và có xác nhận của giám sát A.

– Lập thủ tục hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu, hoàn công, quyết toán công trình theo đúng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

– Có quyền đình chỉ việc thi công nếu cảm thấy mất an toàn hay không đảm bảo quy trình kỹ thuật, sau đó báo cáo cho ban chỉ đạo công trường biết để giải quyết.

Bộ phận cung ứng vật tư:

Chịu trách nhiệm về chất lượng, qui cách, chủng loại vật tư, cung cấp kịp thời không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đội thi công:

Mỗi đội do đội trưởng phụ trách trực tiếp, có nhiệm vụ triển khai các hạng mục công trình theo yêu cầu của tổng đội và ban chỉ huy công trường.

MÔ TẢ QUAN HỆ GIỮA TRỤ SỞ CHÍNH VÀ BỘ PHẬN QUẢN LÝ NGOÀI HIỆN TRƯỜNG:

– Trụ sở chính và công trường là một thể thống nhất dưới sự chỉ đạo của Giám đốc công ty. Giám đốc công ty thường xuyên nắm bắt tình hình thi công, chỉ đạo ban chỉ huy công trường về tổ chức thi công công trình. Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ của công ty để thực hiện việc cung ứng vật tư, điều động nhân lực, phương tiện xe máy phục vụ công trình theo đúng tiến độ đã vạch ra.

– Giữa ban chỉ huy công trường (ở hiện trường) và trụ sở được liên lạc bằng điện thoại hoặc trực tiếp để báo cáo tình hình thi công cũng như giải quyết mọi vướng mắt trong quá trình thi công.

– Hàng tuần, người trưởng ban chỉ huy công trường về trụ sở để báo cáo cho Giám đốc công ty nắm bắt tình hình thi công trong tuần.

– Đội trưởng thi công trong địa điểm đã được phân công chịu trách nhiệm toàn diện trước giám đốc về mọi mặt.

TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN SẼ ĐƯỢC GIAO PHÓ CHO QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG

– Chỉ huy trưởng công trình có quyền quyết định tất cả mọi hoạt động trên công trường. Thay mặt bên B làm việc với các đơn vị liên quan như giám sát kỹ thuật bên A, địa phương để giải quyết những vấn đề phát sinh cũng như những vấn đề liên quan để đảm bảo tiến độ thi công và các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đạt hiệu quả công việc cao.

– Kiểm tra đôn đốc công việc, đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về việc nhân lực cho các đội thi công.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT HUY

Địa chỉ trụ sở: 24 Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại 0511.2240304       Số fax: 0511.3889357     

Email: nhathuycompany@gmail.com   


Liên hệ

 • Địa chỉ: 24 Lê Đình Dương, TP. Đà Nẵng

 • Email: nhathuydn@gmail.com

 • Điện thoại: 0511. 6251133

Đối tác

 • Rạng đông
 • Philips
 • Mobifone
 • Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
 • Trung tâm hành chính Đà Nẵng