Liên hệ

Công ty tnhh xây dựng và thương mại nhất huy

  • Địa chỉ: 24 Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

  • Email: info@nhathuydn.com

  • Điện thoại 1: 0236.625.1133

  • Website: nhathuycompany.com.vn

  • Fax: 0236.625.1133

Đối tác

  • Rạng đông
  • Philips
  • Mobifone
  • Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
  • Trung tâm hành chính Đà Nẵng