Ngày 08/5/2012 UBND thành phố đã có Công văn số 2998/UBND-QLĐTư về việc lựa chọn đơn vị thi công hạng mục di dời lưới điện thuộc công trình nút giao thông và đường dẫn hai đầu cầu mới Nguyễn Văn Trỗi, theo đó UBND thành phố giao cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy là đơn vị thi công hạng mục di dời lưới điện thuộc công trình nút giao thông và đường dẫn hai đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý; giá giao thầu giảm ít nhất 3% so với dự toán xây lắp sau thuế được phê duyệt.

viet-nhat-huy

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông Công chính – đơn vị điều hành dự án phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục chỉ định thầu theo đúng các quy định hiện hành về đấu thầu để triển khai thực hiện.

Trần Thị Thịnh